5 tips för ett lyckat event

Att varje dag möta nya gäster med olika förväntningar och bilder av vad man kommer att få med sig hem, i form av nya möten mellan människor eller nya erfarenheter att dela med sig av, är en källa till inspiration. Att arbeta med önskemål och behov som är olika för varje arrangemang tycker vi är stimulerande.

Tips 1

Välj rätt anläggning och lokal utifrån syftet med arrangemanget.

Tips 2

Ett kortare informationsmöte är bra att förlägga centralt, nära allmänna kommunikationer.

Tips 3

Är målsättningen att förankra en plan eller en strategi är det bra med en anläggning som har möjligheter till många grupprum.

Tips 4

Är syftet att arbetslaget ska bli mer sammansvetsat, så är en fördel att blanda mötet med olika typer av aktiviteter.

 

Tips 5

Förlägg konferensen i början av veckan. Dels är det ofta lättare att få den lokal man vill ha då, och dels kommer deltagarna laddade med ny energi från en ledig helg och kan ta till sig de budskap man vill förmedla.