We make it last

Hos oss på Norra Latin kan du som gäst vara trygg i att ditt möte är hållbart. Vi tar ansvar för de konferenser, fester och event vi anordnar, förutom att hjälpa dig med tips för resor och boende i samband med ditt möte som gör helheten än mer hållbar. Norra Latin är Svanenmärkt och vi arbetar enligt Svanens riktlinjer. Genom att välja oss för ditt möte så väljer du även att anordna ett hållbart event vilket vi tackar dig för.

Miljöpolicy

Vi strävar efter att ta ett ständigt växande ansvar för att förbättra miljön. Vi vill bidra till en varaktig och hållbar utveckling så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi ska uppfylla de lagar och krav som ställs på oss och vår miljöpåverkan, och sträva efter att reducera denna genom upprättande av lämpliga mål.

Varför Svanen?

Miljöfrågor har länge varit en naturlig del i vår verksamhet och legat högt på vår agenda. Svanencertifieringen ser vi som ett naturligt steg och ett verktyg för oss att kunna utveckla vårt hållbarhetsarbete ytterligare

Varför Svanen?

Det finns många fördelar med Svanenmärkningen. Svanens krav på en miljöanpassad verksamhet ger möjligheter till minskad förbrukning i form av lägre energi– och vattenförbrukning, kontroll av kemikalier, och noggrann källsortering. Med Svanen uppmuntras vi också att arbeta aktivt för ökad andel ekologisk och närodlad mat i våra restauranger. Att höra till anläggningar som klarar Svanens tuffa krav känns mycket bra.

Varför Svanen?

Vi ser att fler och fler kunder förväntar sig att den anläggning man väljer för sitt arrangemang bedriver ett seriöst och aktivt miljöarbete, och genom Svanen kan vi tydligare visa och kommunicera hur vi långsiktigt arbetar med hållbarhet.

The sustainable future of Norra Latin

Vi arbetar kontinuerligt med området miljö, klimat och resurseffektivitet. Det är en ständig process där vi arbetar långsiktigt för att utvecklas inom miljöområdet.

ENERGI

Minska total energiförbrukning med 2% jämfört med föregående år.

VATTEN

Bibehålla nivån att klara Svanens gränsvärde med marginal.

AVFALL

Sänka matavfallet till 200 gram per gäst.

MAT & DRYCK

Andelen ekologiska varor skall minst vara 25%. Andelen MSC-märkt fisk skall minst vara 27%.

How sustainable is your meeting?

Genom att förlägga ditt möte hos oss på Norra Latin kan du välja hur miljövänligt möte du vill ha. tänk på val av inbjudan, mat och dryck under mötet. Förutom själva mötet tipsar vi dig här om resor, boende och annat för att ditt möte ska bli så hållbart som möjligt.

The getting here

Norra Latin ligger centralt mitt i city, bara några minuters promenad från Centralstationen. Kommer du från Stockholm rekommenderar vi dig att ställa bilen hemma. Det går utmärkt att åka kommunalt.

Kommer du från andra delar av Sverige finns miljövänliga sätt att ta sig hit:

The stay

Flera miljöcertifierade hotell finns på bekvämt gångavstånd.

Vi rekommenderar Bank Hotel och Berns Hotel som är certifierade enligt Green Key.

LÄS MER

The venue

Vårt hus är Svanenmärkt och vi arbetar för att minska vår förbrukning av energi och vatten och styr i möjligaste mån alla våra inköp av driftsmaterial mot miljömärkta varor.

The meeting

Norra Latin kan erbjuda olika gröna alternativ för mötet. Som exempel kan nämnas att vi tar ett aktivt ansvar för förbrukning av papper genom att bland annat erbjuda:

The food

Norra Latin arbetar för miljön på flera sätt när det gäller maten. Vi tar ett aktivt ansvar genom att ställa krav på våra råvaror.

Karma

Vi är samarbetspartner med matsvinnsappen Karma där vi bidrar till att rädda överbliven mat.

RÄDDA MAT

Sustainable meet

Vi är med i nätverket Sustainable Meet som verkar för att stärka och positionera Stockholm som en hållbar mötesdestination.

 

LÄS MER