Better safe than sorry

Säkerheten för våra besökare och anställda är otroligt viktig, det gäller såväl brandskyddet som den personliga säkerheten. Norra Latin har väl inarbetade rutiner i händelse av till exempel brand, akut sjukdom eller stöld. I vårt säkerhetsarbete ingår att anordna utbildningar, upprätta rutiner och bedriva underhåll av till exempel brandlarm och utrymningsvägar. Både fast- och extrapersonal genomgår brandutbildning som omfattar såväl praktik som teori. Utbildning i hjärt- och lungräddning arrangeras för all personal som befinner sig på olika positioner ute i anläggningen.

Vårt huvudansvar är att skapa en trygg miljö för konferensgäster och personal genom att upprätthålla ordning och säkerhet i anläggningen. Vi vill att våra lokaler ska vara så öppna som möjligt och att besökare ska ha tillgång till våra allmänna utrymmen. För att säkerställa att inga obehöriga uppehåller sig i huset finns alltid ordningsvakter i lokalerna när husen är öppna. Vi har möjlighet att höja säkerhetsnivån vid de tillfällen våra kunder kräver det.

Det finns många aspekter av säkerhet, och för oss är det viktigt att vårt arbete med säkerhet ligger i linje med rådande lagar och krav. Vi har valt att anlita Safehotels för en oberoende kontroll av vårt säkerhetsarbete, och blev som första dagkonferensanläggning i Sverige, certifierat via Safehotels våren 2012.

Säkerhetspolicy

Vårt säkerhetsarbete syftar till att bibehålla en hög säkerhet samt att förebygga och förhindra olyckor, minimera skador på människor, miljö och egendom. Säkerhetsarbetet ska bedrivas med tyngdpunkt på förebyggande aktiviteter och ska resultera i att anställda känner trygghet i sin arbetsutövning, kunder och gäster i anläggningen ska känna trygghet, en servicenivå med hög kvalitet och säkerhet bibehålls, antalet skadehändelser och allvarliga skador minimeras, och att kostnaderna minskar genom färre skador och förluster.