A place to be seen

Förstärk ert budskap med marknadsföring av ditt företag både inne i lokalen och utanför konferensanläggningen i samband med ditt event!

BOKA

Perfect venue for marketing

Passa på att utnyttja möjligheterna till exponering även mot andra målgrupper än de som besöker ert evenemang. Genom våra hus passerar dagligen en stor mängd människor!