A place to be seen

Förstärk ert budskap med marknadsföring av ditt företag både inne i lokalen och utanför konferensanläggningen i samband med ditt event!

BOKA

Perfect venue for marketing

Perfect venue for <I>marketing</I> Passa på att utnyttja möjligheterna till exponering även mot andra målgrupper än de som besöker ert evenemang. Genom våra hus passerar dagligen en stor mängd människor!