Det personliga och fysiska mötet i fokus

Hur har pandemins spår påverkat människans syn på möten och vilka behov har uppstått eller förstärkts? Carin Sjöberg, VD för Stockholms innerstads största mötes- och eventanläggning, ger sin syn på framtidens möten.

Vi på Norra Latin och Stockholm City Conference Centre har en stor framtidstro och redan i höstas när lättnaderna i restriktionerna infördes startade den mötesvulkan som vi i näringen förutspått och pratat om. Ingången på affärer mer än fördubblades och vi såg volymer som motsvarade rekordåret 2019. Längtan efter att genomföra fysiska möten har aldrig varit större.

Vi kan tydligt se att våra kunders syn på möten har förändrats. Behovet att kunna göra individuella anpassningar har vuxit i kombination med de digitala mötesverktygens möjligheter och själva innehållet i mötet har gett mötena en helt annan betydelse och ett betydligt högre värde. I löpande samtal och utvärderingar med våra kunder har vi kunnat konstatera att möten värderades högre, vilket också innebär att kraven på kvalité har höjts. Pandemin har tvingat oss till eftertänksamhet och vi har fått välja ”hur” vi ska kunna genomföra möten på bästa sätt där så många som möjligt kunnat delta. Kombinationen av det digitala och fysiska fick därmed en djupare innebörd. Nya mötesformer lanserades och begreppet hybridmöte blev vardag där kunden mixade både fysiska deltagare och deltagare på länk.

Mötestrender vi ser

Vad har vi gjort på Norra Latin?

I slutet på augusti 2021 lanserade vi på Norra Latin Sveriges första Boutiquehus, som även kan översättas till en ”Boutiquestrategi” där det personliga och kvalitativa mötet sätts i fokus. Vi har satsat på och kommer fortsätta att investera i vårt underbara renässanspalats. Satsningen innefattar inte bara att skapa de bästa förutsättningarna för våra mötesrum och eventarenor, utan även den viktiga ingrediensen, människan. Det handlar om att samspelet mellan våra medarbetare och gäster aldrig kan värdesättas högt nog, det vill säga värdet av det fysiska mötet mellan oss människor. Det personliga mötet är ständig i fokus och ökar i relevans samt spelar även en allt viktigare roll i samhället.

Den digitala resan fortsätter

Det kommer att vara självklart att kunna boka möten online och göra sin grundplanering digitalt – precis på samma sätt som du idag kan boka hotell och flyg. På Norra Latin lanserade vi mötesbokning och möjligheten att betala direkt online redan under våren 2021 och vi ser att det är den kanalen som växer. Det är möjligheten att söka och boka mötesrum digitalt samt skicka en förfrågan online som de flesta kunder önskar idag. Vår analys visar att kunden beslutar sig för antingen digitalt eller fysiskt möte beroende på mötets innehåll och syfte. När det gäller planering av innehåll önskar kunden fortsatt en personlig kontakt där vi på Norra Latin blir och agerar som rådgivare. Den digitala lösningen önskar kunden idag som en backup/hygienfaktor för att kunna genomföra sitt möte eftersom alla medverka på länk via en digital kanal, trots frånvaro av olika skäl.

Logistik

Läget kommer alltid högt i undersökningar angående val av mötes- och eventanläggning. Med tanke på hållbarhetsfrågor och olika miljöaspekter kommer därmed läget fortsatt vara en viktig faktor i beslutsprocessen när större möten, event och kongresser planeras och var de förläggs. Där har Stockholm som destination mycket att erbjuda och jag tror att Stockholm kommer vara mycket intressant som mötes- och kongressdestination framåt.

Fakta

 

Carin Sjöberg, VD Norra Latin & Stockholm City Conference Centre

UPPTÄCK VÅRA LOKALER