Möten, mat och miljö

Våren är stämmornas tid. Ett centralt läge är en viktig faktor när man beslutar om plats för sitt årsmöte eller bolagsstämma. Även rätt storlek på lokalen och förutsättningarna för rätt inramning är andra viktiga faktorer. Våren visar sig även genom de säsongsanpassade menyerna i våra restauranger. Maten har större betydelse för mötet än vad man tror. Mötet fortsätter ofta under luncherna och kaffepauserna och samtalen utanför mötesrummet kan vara minst lika viktiga som de diskussioner som förs under själva mötet.

När det gäller maten arbetar vi för miljön på flera sätt, bland annat är vi anslutna till Karma. Karma är en app som hjälper restauranger och matbutiker att minska sitt matsvinn.